پشتیبانی

پشتیبانی فنی


شرکت شیمیایی درفش کاویان با توجه به بیانیه ماموریت خود با صنایع گوناگونی در ارتباط است.این امر باعث گردیده تا این شرکت از همان ابتدای فعالیت خود تا کنون ، توجه اساسی به نیازهای مشتریان و برنامه ریزی برای پاسخگویی موثر به نیازها یشان را ، در دستور کار خود قرار دهد .شرکت شیمیایی درفش کاویان راد با کمک تیم تخصصی خود که شامل مهندسی فروش و طراحی محصول می باشد با پشتیبانی فنی ، پیوسته پاسخگوی مسائل مشتریان تا حصول رضایت کامل آنها می باشد.